Hoeveel u moet verwachten u betaalt voor een goede Gegalvaniseerde tackernagels

De straalbreker begrenst het debiet op 3ltr / minuut (bij 3 bar) en is aanpasbaar tussen de 4,5 en 6l/min. Een straalbreker kan zijn ook niet los te vervaardigen en kan zijn kalkwerend. Uitgerust met PEX flexibele aansluitingen met filters, terugslagkleppen en stopkranen. Ze bestaan beschikbaar vanwege filmmontage op een wand wanneer op een wastafel. Zij zijn voorzien met ons beveiliging dat het drinkwater pas begint te lopen na een ingedrukte knop terug gelost is. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: Overeenkomstig een voorschriften aangaande een fabrikant. De bevestiging betreffende een kraan geschied door dit aandraaien aangaande ons contramoer met 3 genoeg tegenschroeven teneinde een degelijke volkomen te verkrijgen. Toepassing Volgens plannen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 192

225 Dit betreft het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen betreffende een WTW unit wegens een ventilatie aangaande de nieuwe politiekantoren en kerkfabriek. Voorzien betreffende vochtsensor en CO2- sensor welke voor activeren een band tot ons hoge toerental laat schakelen, verder manueel te bedienen. Een unit is bediend via remedie betreffende ons continue gemeten Co2 concentratie en een luchtvochtigheid. De gebruikte en in de eenheidsprijs te voorziene Co2 en luchtvochtigheidssensor is eigen juiste merk betreffende de luchtgroep. De sensor mag in dit lokaal aangebracht geraken ofwel mag in het extractiekanaal zitten. Deze komt dan naast de ventilatie unit te haken. SPECIFICATIES Type: montuur vanwege wand montage Luchtdebiet: gering 600 m3/u, bij een drukverschil aangaande gering 150Pa (effectieve drukval te berekenen door de inschrijver) Twee gelijkstroom ventilatoren voor met- en afvoer Een tegenstroom platenwarmtewisselaar met scheiding betreffende de luchtstromen Filter voor verse luchttoevoer F7 Filter voor afvoerlucht M5 automatische by-pass voor zomerventilatie: volledige bypass vorstbeveiliging Totaal rendement warmteterugwinapparaat (volgens NBN EN 308 en de bijkomende bepalingen over een EPB-rekenmethodiek) en geldig vanwege nominale debiet: min. 80% bij debiet 3 Maximaal vermogen ieder ventilator: max. 180W Indicatie vervuiling-vervanging filters Kanaalaansluitingen: overeenkomstig organiseren en meetstaat Geluidsdruk: maximaal 50 dba voor 285Pa statische tegendruk Maximale afmetingen (h x b x d): 900*750*600mm Condensopvang betreffende afvoer tot riool.

73 De aardingslus moet zoveel mogelijk uit één stuk geraken opgebouwd. Daar mogen geen verbindingen onder een funderingen worden aangebracht. Ingeval dit ook niet te vermijden is, behoren te die verbindingen voelbaar worden uitgevoerd, d.w.z. aan een buitenzijde over een buitenomtrek, in een zichtput, ofwel tegen een muur, op een regio door te nemen betreffende dit bestuur. De zichtbare verbindingen worden geschroefd en bestaan voorzien aangaande een nodige meetklemmen vanwege controle. De 2 uiteinden van een lus geraken doorheen soepele PVC-buizen tot boven de vloerpas gebracht, zodat nergens regelrecht contact vormt zich met het beton.

8 Technische specificaties - aanvullend In dit geval dat daar in dit 2e deel technische specificaties, specifiek verwezen is naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een speciale werkwijze, dienen deze te worden gelezen mits een vermelding ofwel verwijzing alleen, aangevuld betreffende "ofwel gelijkwaardig". Art.9 Varianten wijzigend Vanwege die opdracht worden geen varianten toegestaan. Art.12 Onderaannemers aanvullend Handige bepalingen Ons weigering met ons voorgestelde onderaannemer mag onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot vergoeding ofwel schadeloosstelling, noch tot weigering van uitvoering aangaande een opdracht, noch tot verlenging over een uitvoeringstermijn. De onderaannemers dienen: - Voor werken: verplicht ingeschreven te zijn op een lijst van de erkende aannemers en houder zijn aangaande een erkenning in een (tussen)categorie welke overeenkomt betreffende de aard over de hun opgedragen werken, alsmede in een met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse. Zij dienen in orde te zijn betreffende een verplichtingen welke hun geraken opgelegd inzake belastingen en sociale zekerheid ihkv uitvoering overheidsopdrachten. Een aanbestedende overheid mag, buiten ingebrekestelling, een onmiddellijke stopzetting prijzen van iedere opdracht welke via een niet via haar goedgekeurde onderaannemer is uitgevoerd. In dat geval draagt een opdrachtnemer alle resultaten over de stopzetting. Portiersgebouw containerpark Boom 20

39 Art.76 tijdlimiet aanvullend Een uitvoeringstermijn staat vermeld in de synopsis. Een werken worden in één fase uitgevoerd. Art.78 Condities desbetreffende het personeel wijzigend/aanvullend Art Lijst medewerkers Een opdrachtnemer houdt genoemde lijsten bij en vormt ze, op eenvoudigweg verzoek aangaande een opdrachtgever, aan. Art.78-5 Adres in België Via in te typen verklaart de opdrachtnemer het genoemd adres gelijk is zodra dit adres vermeld op de inschrijving. Wegens een onderaannemers geldt het adres vermeld op de identificatie onderaannemer. Iedere wijziging dient meteen aan een opdrachtgever(s) te worden gemeld. Art.79 - Bedrijf met de bouwplaats wijzigend/aanvullend Gelijktijdige opdrachten - aanvullend Via de opdrachtnemer mag nauwelijks bezwaar worden gemaakt zo, samen betreffende zijn opdracht, en binnen een grenzen aangaande een bouwplaatsen betreffende deze opdracht, anderen werken doen. Tijdens een uitvoering aangaande een werken kunnen tezelfdertijd en op identiek terrein een werken tot realisatie met verhardingen, gebouwen ofwel het inrichten of verplaatsen van leidingen in uitvoering bestaan.

214 Waarborgen Een paar jaar omnium op het totaal en tien jaar op een compressor, zowel op een verplaatsing, onderdelen en werkuren. De waarborg vangt met bij een voorlopige oplevering of van de ingebruikname betreffende een installatie warmtepompen - lucht-water betreffende binnen- en buitenunit (split-systeem) FH st Dit betreft het afleveren, posten, verbinden en in dienst stellen aangaande ons lucht / water warmtepomp splitsysteem vanwege een verwarming aangaande dit gebouw. Het met inbegrip met alle koeltechnische leidingen, de meetrapporten, keuringsverslagen, enz. Buitenunit Die buitenunit is standaard uitgerust met invertertechnologie en voldoet summier aan een eerstvolgende kenmerken: De buitenunit is ons onderdeel betreffende ons monosplitsysteem aangaande dit type lucht water in ons buitenopstelling; Een apparaten worden vanuit fabriek geassembleerd en voorgevuld betreffende ons hoeveelheid koelmiddel R410A en worden stuk vanwege stuk met elektrische en koeltechnische testen onderworpen; De benodigde grondruimte vanwege een buitenunit kan zijn beperkt en bedraagt niet zo vervolgens 0.35 m². De luchtinlaat bevindt zichzelf met de achter- en zijkant waardoor de buitenunits tegen elkander mogen worden gemonteerd. In gewone omstandigheden moet een COP minstens 4,42 bedragen (nominale werking, voor ons buitenluchttemperatuur aangaande +7 C en een watertemperatuur over +35 C).

Tevens mits een expliciete beschrijving zou ontbreken in dit bestek. Materialen Dit hang- en sluitwerk beantwoordt met een bepalingen met STS 53.5 Al die hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de eisen met NBN EN Hang- en sluitwerk - Bestandheid anti corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. Alle deurbeslag kan zijn zoveel mogelijk betreffende gelijke vormgeving en kleur. Types en uitvoeringen geraken tevoren ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. In overeenstemming met een montagevoorschriften betreffende de fabrikant hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/aluminium PM Meting aard aangaande de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in een eenheidsprijs over een deurkozijnen of deurgehelen. Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal 3 paumellen ofwel fitsen. Tezamen voldoen zij in functie aangaande het zwaarte over de deurvleugels aan de voorwaarden met NBN EN 947 Scharnierende ofwel draaideuren - Bepaling betreffende de weerstand tegen verticale belasting. Massieve deurbladen geraken voorzien over 4 scharnieren waarvan twee kort anti een bovenzijde. Elke scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. Specificaties : geëxtrudeerd alumnium in overeenstemming met EN AW-6060 of EN AW-6063 Afwerking: geanodiseerd 20 µm Portiersgebouw containerpark Boom 156

100 23 DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN dorpels, plinten en dekstenen - algemeen Een werken omvatten: het plaatsen en verminderen betreffende alle wegens de werken vereiste stellingen, afdekzeilen en beschermingswerken; een controle en de voorbereiding over dit draagvlak en de ondergrond; de controleopmeting van de perfecte afmetingen tijdens ofwel na uitvoering aangaande een ruwbouw; de voorbereiding, werkhuistekeningen en prefabricatie met alle voorziene gevelelementen; een vereiste bevestigingselementen met een andere bouwelementen (ankers, doken, rails, ); de bevestiging en het inmetselen over de dorpels, plinten en dekstenen, betreffende inbegrip aangaande de legmortels, verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, ; een beschermingsmaatregelen, nabehandelingen; het opruimen en schoonmaken aangaande een bouwplaats. Materialen Een aannemer legt 3 stalen met dit bouwstof vanwege, welke respectievelijk dit gemiddelde uitzicht en een een paar grensuitzichten over een bezorging dienen te vertonen. Deze stalen horen te bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, draden, ) bevatten die ook niet indien gebreken geraken beschouwd en waarvan een aanwezigheid niet tot afkeuring kan bijdragen. Legmortel NBN EN Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel kan zijn over toepassing. De toegepaste legmortel kan zijn vriendelijk aan de elementen welke hij verbindt en heeft daar nauwelijks enkele negatieve invloed op, noch op dit vlak aangaande sterkte, noch op dit vlak over de esthetische kwaliteiten. Er is ons mortel met sterkteklasse M10 toegepast. Wegens korte hoeveelheden mag de mortel geraken vervaardigd op een werf en mechanisch bereid. De bereide mortels behoren te worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel welke ons ontstaan van binding ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt geraken.

120 40. BUITENSCHRIJNWERK buitenschrijnwerk - algemeen De post buitenschrijnwerk omvat alsmaar: een opmeting en controle aangaande de juiste afmetingen ter plaatse; een eventuele voorstudies ten laste over de aanneming, een wegens te leggen berekeningsnota s; een levering en montage aangaande alle geassembleerde raam- en deurgehelen, betreffende inbegrip over een voorziene aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, specifieke maatregelen m.b.t. een vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, de beschermende treatment en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na plaatsing; de bezorging en montage met dit hang-en sluitwerk, een controle en naregeling ervan, ons eerste maal voor een voorlopige oplevering en ons 2e maal vanwege de definitieve oplevering, met inbegrip aangaande dit daar waar nodig vervangen aangaande slecht afsluitende dichtingsrubbers; de eventuele bezorging en filmmontage met te integreren verluchtingsroosters; een service en filmmontage van beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen; de reiniging voorafgaand met de oplevering. Materialen Al die geleverde ramen en deuren hebben een CE-markering, vergezeld met ons prestatieverklaring, conform een productnorm NBN-EN Overeenkomstig toepassingsgebied gelden onderstaande normen: NBN EN Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen NBN B Buitenschrijnwerk - Deel 3 Handige voorschriften (vervangt STS Buitenschrijnwerk - Handige voorschriften) STS Prestatie-voorwaarden Deuren (behalve + in) STS Dichtingskitten wegens gevels TV Dimensioneren over schrijnwerk tussen windbelasting TV Mechanische inbraakbeveiliging over schrijnwerk en beglazing Typebestek vanwege inbraakvertragend schrijnwerk en beglazing (TIS-inbraak, 2006/2014) Een aannemer bezorgt met al die raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters en een plaatsingswijze vóór bezorging en plaatsing ter goedkeuring juiste Bestuur: een vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, stalen met een verscheidene componenten, waarvan tenminste één opendraaiende hoek, ontwerp raam- en deurbeslag, kleurenkaart betreffende dit beschikbare kleurengamma met de fabrikant, een ramenplan betreffende duidelijke aanduiding over een draai- en schuifrichtingen; een voorziene beglazingstypes en respectievelijke glasdiktes ieder raamelement ons gedetailleerde berekening met een warmtedoorgangscoëfficiënt (U dan ook-window) ieder raamtype in overeenstemming met NBN EN ISO een desgewenst gevraagde akoestische studie een prototype ter beproeving of modelopstelling Keuring Vanwege de voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan van kitresten, vlekken, raammerken en klevers op het drinkglas (na akkoord over een architect).

74 14. ONDERGRONDSE WANDEN ondergrondse wanden doorgaans funderingswanden meestal Ondergrondse wanden in aanraking met een grond funderingswanden metselwerk funderingswanden metselwerk/mortel PM Een NBN EN Specificaties voor mortels - Deel twee: Metselmortel kan zijn betreffende inzet. De mortel draagt dit BENOR-merk of gelijkwaardig. Voor iedere bezorging is een certificaat over oorsprong gevoegd. De aannemer bezit de afwisseling tussen voorgemengde fabrieksmortel over dit pluizige type of voorgemengde fabrieksmortel betreffende dit natte type. Deze staat in voor een keuze met een geschikte metselmortel in overeenstemming met de in dit bestek voorgeschreven prestaties en vanwege een te gebruiken metselstenen. De voorschriften aangaande een mortelfabrikant horen te opgevolgd geraken. Gespleten fabrieksmortels moeten droog, beschermd anti wind, check here zonlicht, opstijgend vocht en regen gestockeerd geraken. Indien een mortel in silo afgeleverd wordt, dien die op verharde horizontale ondergrond standvastig geïnstalleerd worden, rekening houdend met al die veiligheidsvoorschriften. Bij gebruik over voorgemengde fabrieksmortels betreffende dit natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor met een architect. Op deze bonnen dienen te de herkomst en opbouw vermeld ogen. De mortel wordt verwerkt vooraleer een binding optreedt. De minimale verwerkingstijd betreffende een mortel bedraagt 2 uur. Na een mortel kan zijn aangemaakt, is dit verboden opnieuw drinkwater aan het mengsel toevoegen en opnieuw te mengen.

202 opdat een dekvloer- en vloerwerken zonder inspanning mogen verlopen. Spanningen ter hoogte betreffende koppelingen worden vermeden via ons vloeiend leidingverloop, betreffende respect wegens een door de leverancier opgegeven minimale buigstralen en dit helemaal vermijden betreffende inklemming in de mantelbuis. Daar waar ettelijke leidingen bijeenkomen (bv. in de buurt over collectoren), ter plaatse met kruisingen betreffende andere leidingen, is afdoend tussenruimte voorzien, opdat de dekvloer voldoende steun heeft op een onderliggende betonvloer. Er is bij een uitvoering rekening gehouden met een uitzettingen van dit bouwstof. Alle doorvoeringen via muren en vloeren, ongeacht het type kunststofbuis, moeten uitgevoerd worden met ons mantelbuis, waarin de buis vrij mag bewegen. De diameter over die mantelbuis kan zijn afdoend omvangrijk zodat een kunststofbuis een ruime speling ontvangt en aldus ontoelaatbare spanningen worden vermeden. Daar waar nodig teneinde heerlijke buigstralen te verwezenlijken of teneinde de buis te helpen worden geleidingsbochten of segmentschalen gebruikt. Teneinde buizen loodrecht uit de vloer te verrichten komen, geraken ze over hun buitenste kromming ondersteund via bochtstukken uit kunststof, voorzien van voetplaat, teneinde rinkinken gedurende dilatatie te vermijden. Voor een aansluiting over apparaten, worden ter hoogte over de aftappunten haakse koppelingen uit messing aangewend, die een montage over traditionele hoekafsluitkraantjes toelaten. Zij uithangen vervat in aangepaste kunststof inbouwdozen, die in holle scheidingswanden mogen worden gemonteerd en/ofwel in een muur gemetseld worden, afgedekt betreffende cementmortel die ruw is geschapen om de hechting met dit pleisterwerk te bevorderen. Een leidingen moeten, er daar waar mogelijk, binnen dit beschermd volume van het gebouw aangebracht worden! Keuring PROEVEN Vóór het aanbrengen met de dekvloer wordt ieder installatie verplicht ons druktest / waterdichtheidsproef uitgevoerd volgens pren De proef is uitgevoerd na het systeem ons genoeg mechanische weerstand heeft opgebouwd (verharding met verlijmingen, afkoeling lassen, ) en bij een nagenoeg constante omgevingstemperatuur.

110 TV Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes NBN B Het platte dak opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud BUtgb-nota m.b.t begaanbaarheid met platte daken De plaatsing gebeurt overeenkomstig TV Het platte dak Plaatsing over de isolatie (tabel 18) en conform een richtlijnen in de technische goedkeuring, rekening houdend betreffende de te verwachten gebruiks- en windbelastingen, een betrokken ondergrond en het voorziene dakdichtingssysteem. Een uitvoeringsvoorschriften in de technische goedkeuring en van een fabrikant behoren te strikt gevolgd geraken, ook alang zullen die afwijken aangaande onderstaande descriptie. VOORBEREIDING De aannemer gaat vóór de aanvang met de werken al die bouwdelen inspecteren waarop of waartegen deze moet verbinden. Hij gaat nagaan of daar overal ons gelijkmatige helling gerealiseerd is en ofwel alle opstanden en randen perfect en correct zijn afgewerkt. Deze zal elke onregelmatigheid aan een architect signaleren en bestaan werken slechts aanvatten als een staat, vlakheid en cohesie aangaande een dakvloer een onberispelijke uitvoering betreffende bestaan werk toelaten. UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN De ondergrond dien zuiver en winddroog zijn (vrij met duidelijk vocht), waarbij een plaatsingsoppervlakte en de materialen dor horen te worden gehouden tot voltooiing over de werken. Een isolatie mag nimmer nat aangebracht geraken, bij iedere werkonderbreking is het daarenboven aangewezen het blootliggend isolatiemateriaal anti weersinvloeden te beschermen.

155 meeteenheid: ieder stuk meetcode: deurkozijn, incluis schootgaten met ons metalen dekplaatje en ophangingen aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Deurkozijnen vervaardigd uit multiplex betreffende slaglatten en deklijsten uit massief hout. Specificaties Kwaliteit: multiplex type 2 (vochtige omgeving) in overeenstemming met NBN EN 636, dikte 18 mm, densiteit minimum 500 kg/m3 Houtsoort: afwisseling aannemer met een dekfineer uit allereerste selectie naaldhout ook geschikt teneinde te schilderen ingeval te vernissen. Deklijsten uit massief grenen. Profilering dagstukken: met ingewerkte aanslaglat, circa 5 mm ingevat in een binnenkast. Profiel deklijsten: afmetingen ca. 15x60 mm, buitenrand recht, binnenrand recht Deurafmetingen Deurbreedte(s): volgens aanduidingen op idee Deurhoogte: 2015 mm Wanddikte(n): (in overeenstemming met muurdikten op plan Afwerking: dit totaal is bestemd teneinde te worden geschilderd Inzet Al die binnendeuren deurbladen - algemeen Service en afhangen betreffende de deurbladen, betreffende inbegrip aangaande een deurvleugels, sloten en sleutels, krukken en rozetten, roosters, evt. bovenpanelen, invulbeglazing en toebehoren,. Materialen De deurbladen laten toe een nodige uitsparingen te voorzien voor een flinke bevestiging betreffende ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen. De slotkant kan zijn gemerkt. Voor deuren voorzien met een deursluiter geraken de bovenregels hiertoe verzwaard.

236 Algemene schikking betreffende een hardware: De op te stellen apparatuur, schakelaars, scheidingsschakelaars, contactsluiters, uitschakelautomaten, enz... is beschermd overeenkomstig een wijze IPXX, bepaald in de norm NBN 197. Een hardware kan zijn aangaande het type betreffende verbinding voorbij de voorzijde. Ze kan zijn logisch en regelmatig opgesteld. De apparaten van dezelfde aard en functie geraken overeenkomstig horizontale lijnen aangebracht. Rond elk apparaat blijft daar genoeg plaatsruimte teneinde het kabelwerk, het demonteren, het nazicht, dit onderbord, enz... in de beste voorwaarden te kunnen doen. Op dit voorpaneel bestaan een schakelaars, overschakelaars en signalisatielampen op eenzelfde horizontale lijn aangebracht. Een apparaten, voorzien op het raam, mogen op overeenkomstige rails worden bevestigd. Welke verder de gekozen bevestigingswijze is, moet deze aldus uitgevoerd worden opdat men een hardware mag losmaken en verwisselen buiten het men verplicht is andere apparaten of een deel aangaande het raam uit elkander te nemen. Een apparaten op dit voorpaneel mogen op dit plaatijzer (waaruit dit kan zijn vervaardigd) bevestigd geraken mits bestaan constructie dermate kan zijn uitgevoerd het nauwelijks enige vervorming over dit plaatijzer geoorloofd kan zijn voor een bediening ofwel een eventuele vervangingen. Railstelsel: Een handige energieverdeling gebeurt betreffende ons koperen railstelsel. Identiek geldt wegens de aansluiting tussen bovengenoemde rails en de hoofdklemmen van de apparaten met een nominale stroomsterkte gelijk met of groter dan 225 A. Elk bord kan zijn uitgerust met 3 rails voor een fasen, ons nulrail en ons aardrail. Buiten nimmer minder te bestaan vervolgens 45 mm², is een doorsnede betreffende een rails betreffende een fazen bepaald in functie betreffende een nominale stroomsterkte betreffende de aangesloten apparaten. De maximaal toegelaten stroomsterkte in de rechte verticale of horizontale rails met rechthoekige doorsnede zijn vermeld in de tabel B van dit bestek nr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *